Hormonrelaterade produkter

Lilla hormonguiden

Hormoner är ämnen som styr alla möjliga saker i kroppen och du har säkert hört talas om ett flertal av dem. De hormoner det pratas mest om är bland annat insulin, adrenalin, kortisol och serotonin så kanske låter dem bekanta? Totalt florerar det ett 50-tal olika hormoner i våra kroppar, alla med sina egna specifika uppgifter.

Vad är hormoner?

Hormoner är kemiska signalämnen som bildas på olika ställen i kroppen, vanligtvis i någon av kroppens endokrina körtlar, och skickas sedan ut i blodomloppet till sitt slutmål. Målet är olika för alla hormoner. När hormonet når sin målcell sker en reaktion i cellen, antingen en aktivering eller inaktivering av någon av cellens olika funktioner. Hormoners uppgift är att kommunicera med kroppens celler och att antingen stimulera eller bromsa olika processer beroende på vilket behov cellen har. Hormonproduktionen påverkas av kost och fysisk aktivitet men även vårt mentala och känslomässiga tillstånd spelar roll.  För att ge en överblick av de mest kända hormonerna så beskriver vi dem lite kort nedan.

Adrenalin

Kroppens mest kraftfulla stresshormon som gör oss redo att fly eller kämpa emot vid fara. Tillsammans med noradrenalin ökar adrenalin nedbrytningen av fett som sedan kan användas av cellerna för snabb energiproduktion. Adrenalinet vidgar luftvägarna, höjer blodtrycket och gör oss mindre smärtkänsliga. Allt för att vi ska kunna springa fort och/eller slåss för vårt liv.

Kortisol

Kortisol utsöndras när energinivåerna är låga i kroppen som vid svält, lågt blodsocker eller vid väldigt lång fysisk ansträngning. Kortisol utsöndras också vid tillfällig stress, vid kamp och flykt, vid dålig sömn samt vid lågt blodtryck. Kortisol frigör alltså energi vid dessa tillfällen genom att katalysera omvandlingen av fett och protein till glukos, vilket höjer blodsockret och ger snabb energi. Hormonet har även en antiinflammatorisk verkan. Däremot, långvarig kronisk stress med konstant förhöjda kortisolnivåer är inte hälsosamt. Det förknippas i stället med försämrat minne och koncentrationsförmåga, nedsatt immunförsvar, övervikt runt midjan, nedsatt sexlust mm.

Insulin

Insulin är ett blodsockerreglerande hormon som ser till att sockret som hamnar i blodet efter måltid släpps in i cellerna och kan användas i energiproduktion men även vid fettinlagring. Vid diabetes typ 1 har man näst intill ingen insulinproduktion och vid diabetes typ 2 är produktionen nedsatt. Båda tillstånden måste därför behandlas genom att tillföra insulin i samband med måltid för att ”tömma” blodet på socker som hamnar där efter vi ätit.

Serotonin

Ett av våra starkaste ”må-bra-hormoner” med positiv inverkan på sinnesstämning och känslor. Serotonin gör oss lugna och är viktigt för att vi ska känna glädje och meningsfullhet. Ca 90% av kroppens serotonin bildas i mag-tarmkanalen Brist på serotonin kan bidra till depression.

Dopamin

Dopamin reglerar motorik, vakenhet, glädje, uppmärksamhet, motivation mm. Denna signalsubstans är viktig för nervsystem, muskler och gör att vi känner glädje. Dopamin är starkt kopplat till vårt belöningssystem och kan ge ”kickar”. Normala nivåer av dopamin gör oss lugna, lyckliga och motiverade medan låga nivåer kan ge motsatsen. Alla former av missbruk aktiverar exempelvis dopamin.

Oxytocin

Ett lugnande hormon som frisläpps vid beröring. Det ger en känsla av gemenskap, omvårdnad, moderskänslor, ger sexlust, minskar aggressioner, minskar ångest och minskar troligen även stress. Oxytocin är även det hormon som startar värkarbetet vid förlossning.

Melatonin

Melatonin är ett sömnreglerande hormon som därför ofta kallas för ”sömnhormon”. Melatonin är viktigt för att signalera avslappning och sänker kroppstemperaturen för att hjälpa till med en vilsam sömn. Nivån av melatonin är högre på natten och signalerar till kroppen att det är dags att vila. Att få ordentligt med dagsljus på dagen är viktigt då det påverkar melatoninproduktionen på natten.

Östrogen

Östrogen beskrivs ofta som ett ”kvinnohormon” vilket är logiskt då det förekommer i mycket högre halter hos kvinnor, men även män har östrogen. Detta hormon är viktigt för skelettet och för det centrala nervsystemet samt för att kvinnans menscykel ska fungera normalt. Det är ett feminiserande hormon som gör att kvinnor utvecklar bröst i puberteten och även anledningen till att män kan få större bröst vid förhöjda östrogennivåer. Hos mannen behövs det för spermieproduktion.

Testosteron

Testosteron beskrivs som ett ”manligt” hormon då det är dominant hos män, men även kvinnor har testosteron. Detta hormon är viktigt för killar i puberteten då det är med i utvecklingen av könsorgan och påverkar även skäggväxt och att rösten blir mörkare i målbrottet. Testosteron har betydelse för både män och kvinnor vad gäller till exempel könsdrift, muskelfunktion och skelett.

Progesteron

Progesteron är ett viktigt hormon under kvinnans graviditet, det behövs för att livmodern ska kunna ta emot ett befruktat ägg och för att fostret ska hållas kvar i livmodern under graviditeten. Progesteron fungerar också som ett förstadium till östrogen och testosteron. Progesteron stimulerar även den lugnande signalsubstansen GABA i hjärnan.

Endorfin

Endorfin pratar man ofta om i samband med träning då fysisk aktivitet ofta ger en endorfinkick efteråt. Även sex och förälskelse ökar endorfinnivåerna. Höga endorfinnivåer endorfiner ger en känsla av hög energi, fysiskt välbehag, lyckokänslor och sömn- och hungerkänslor dämpas. Det minskar även stress, stärker immunsystemet, sänker blodtrycket, reglerar kroppstemperatur och motverkar depressioner.

TSH

TSH står för ”Tyreoideastimulerande hormon” och är viktig för sköldkörtelns funktioner. Det stimulerar produktionen av sköldkörtelhormonerna T4 och T3 och är därmed starkt involverad i kroppens ämnesomsättning.