Miljö- och Hållbarhetspolicy

Elexir Pharmas vision är Att på ett naturligt och hållbart sätt skapa förutsättningar till en bättre hälsa för alla. Det innebär att hållbarhet är en stor del i vårt dagliga arbete. Tre av våra värdeord är Pålitliga, Inkluderande och Mänskliga, vilket för oss betyder att vi vill dela med oss av vårt hållbarhetsarbete på ett ärligt och transparent sätt. Allt vi gör inom vår verksamhet på Elexir Pharma har en direkt eller indirekt påverkan på miljön. Vi lever efter filosofin att ”ingen kan göra allt men alla kan göra något”. Vi behöver därför fastställa de områden i vår verksamhet som har den största negativa miljöpåverkan och prioritera att försöka minska dessa. Vi har identifierat följande fokusområden för vår verksamhet: Produktion, Transport och Förpackning.

  • Enbart använda återvunnet material i våra förpackningar
  • Sträva efter att materialet är 100% återvinningsbart
  • Uppmuntra konsumenter till att återvinna förpackningarna

Förpackningar

Vi strävar efter att använda så hållbara förpackningar som möjligt, både för nya och befintliga produkter. Det är en ständigt pågående process då nya förpackningsalternativ utvecklas hela tiden. Målsättningen är också att reducera mängden förpackningsmaterial för att spara på jordens resurser. Det är dock viktigt att förpackningarna är tillräckligt hållbara för att minimera risken för kross och läckage och därmed minska svinnet. Vårt mål är också att skapa en cirkulär förpackningsanvändning för våra produkter. Det innebär att:

Transporter

Ha så korta och effektiva transporter som möjligt, vilket innebär att vi alltid strävar efter att frakta fulla transporter, och lägga tillverkningen så nära våra kunder som möjligt för att få korta transporter. Vi undviker flygtransport och målsättningen är att använda emissionsfria transporter i alla delar av vår verksamhet.

Produktion

Vårt mål är att tillverkningen av våra produkter ska ha så lite miljöpåverkan som möjligt. En självklar del i vårt hållbarhetsarbete är att jobba för att produkterna ska produceras på det sätt som för stunden är mest hållbart. Vi ska ställa höga hållbarhetskrav på våra leverantörer och hålla oss informerade om ny forskning och innovationer för att kunna välja rätt leverantörer och få de bästa förutsättningarna för att kunna erbjuda våra kunder både hållbara och kvalitativa produkter.

Utöver våra fokusområden ska vi aktivt arbeta för ett hållbart samhälle i allt vi gör, varje dag.

Elexir Pharmas företagsledning är ytterst ansvarig för företagets Miljö- och Hållbarhetspolicy och gäller för alla avdelningar och alla medarbetare. Varje avdelningschef ansvarar för att policyn implementeras i den dagliga verksamheten och efterlevs.